Hiện Có    571500
  Truy Cập    2
                     Trang trại
Trang trại công ty Rau Nhà XanhĐược canh tác hoàn toàn trong nhà kính, hệ thống tưới tự dộng và kiểm soát nhiệt độ, sản xuất theo tiêu chuẩn Viet GAP, Global GAP.

- Nông trường 1: ở thôn 5, xã Tà Nung, tp. Đà Lạt, diện tích: 10ha

- Nông trường 2: ở cánh đồng Liêng Su, thôn K’long K’lanh, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, diện tích: 34ha.


   
     

- Công ty Rau Nhà Xanh sản xuất ra các sản phẩm rau sạch, an toàn, giàu dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng .

- Quá trình sản xuất được kiểm tra nghiêm ngặc từ khâu chọn giống chăm sóc thu hoạch và dưa ra sản phẩm sạch cho người tiêu dùng.

- Thường xuyên kiểm tra đất ,nước tưới và sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh không gây nguy hại tới sức khỏe con người và môi trường sinh thái, Trang trại Rau Nhà Xanh sản xuất luôn với phương châm phát triển bền vững vì sức khỏe người tiêu dùng.

 
     

 


                    Tin Khác
Trang trại công ty Rau Nhà Xanh ( 2/9/2009 )  Copy right (C) : Công Ty TNHH Rau Nhà Xanh   Địa chỉ :  Định An - Đức Trọng – Lâm Đồng.   
Điện thoại : (84) 063. 3684750 _  Fax : (+84) 063. 3684750   Email: greenhome1@vnn.vn   Website: www.raunhaxanh.com.vn

             Design By Tín Trung Co., Ltd